irlogo  
     
  Sitemanager     image
     
    29-06-2006  
 

Information Retrieval - Language Recognition

Results test set

zu ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------

xh ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------

tr -++-+++-+-+------+++-+-+-++--+---+--++-++-++++-+-+-+++-++-++-++-+ +++++++--++-+++++-----++--++++-+-++

ru +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-+++++++++++ ++++++-+++++++++++++-++++++++++++++

nn ----------------------------------------------------------+------ -----------------------------------

Results:

Language Sentences Correct Incorrect uncertainty Incorrect small certainty Incorrect large certainty
zu 100 0 79 16 5
xh 100 0 74 15 11
tr 100 59 23 10 8
ru 100 97 2 1 0
nn 100 1 70 19 10

Individual sentence scores


Language: zu

Sentence 1:
ikhubazekile
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: mt, 3rd: pl)
Sentence 2:
olkungaziwayo
was incorrectly identified with some certainty as mt (2nd: nl, 3rd: pl)
Sentence 3:
ungasebenzisa okufanayo ukubhalwa kwamagama njengelidlulileyo iphepha
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: de, 3rd: mt)
Sentence 4:
hlela isikripti
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: lt, 3rd: da)
Sentence 5:
izikhetho ezinezelelweyo ze gs
was incorrectly identified with some certainty as nl (2nd: hu, 3rd: de)
Sentence 6:
izishiya zikhala zokhiye wesikhala esingemuva
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: hu, 3rd: fi)
Sentence 7:
usuvele uliqambile iqembu
was incorrectly identified with some certainty as fr (2nd: mt, 3rd: pt)
Sentence 8:
imibala okokukhombisa iphutha
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 9:
usayizi wegrisi womugqa ongezansi
was incorrectly identified with large certainty as mt (2nd: it, 3rd: de)
Sentence 10:
owokubhala ngekhomputha kuphela ukhiye
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: et, 3rd: nl)
Sentence 11:
fundela phezulu idokhumenti
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: nl, 3rd: hu)
Sentence 12:
dweba iphuzu kwebahambisanayo olayini ababili noma izingcezu
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: en, 3rd: de)
Sentence 13:
ukubekeka kwezindawo zokufaka kwitafula zinikeziwe ngaphakathi
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: nl, 3rd: pl)
Sentence 14:
lapha ungafaka esikweni ukuziphatha kokuciphiza kwemouse ngenkathi uciphiza ngokukabili kwiwindi lebha yesihloko
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: de, 3rd: lt)
Sentence 15:
sebenzisa okwamanje ukwehlela kwentaba
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: de, 3rd: mt)
Sentence 16:
dala uhhafu wendilinga bamba ctrl yezindilinga
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 17:
uhlobo lwenkundla oluzovezwa
was incorrectly identified with uncertainty as cs (2nd: de, 3rd: sk)
Sentence 18:
imodi yokokukhombisa ngaphambili inamba yamaphepha umugqa ngamunye
was incorrectly identified with some certainty as mt (2nd: lt, 3rd: hu)
Sentence 19:
ktouch ktouch amafayela okuvivinya
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: fr, 3rd: sk)
Sentence 20:
ukungenisa mashezi e host sebenzisa hostname ukuthola uluhlu lawowonke amahosts sebenzisa or rlan bona ingaphakathi lomphathi we kde ngaphansi ko xhumanisolanumbheki zincwadi ngolwazi oluningi
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: mt, 3rd: nl)
Sentence 21:
iphutha selenzekile ekudluliseni kokuqukethwe yibhodi lokuciphiza ungakwazi kuphela ukunamathisela elisebenzayo ikhalenda kwi
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: et, 3rd: nl)
Sentence 22:
uma lokhu kwenzekile isandiso sephanela lizofihla ngokuzenzela emuva kwesinye isikhathi bese ephinda ivele futhi mangabe unyakazisa imouse kwiqhuzu lwesikrini sephanela sesandiso esinamathiselwe kuyo lokhu kuwusizo kwizixazula sesikrini esincane njengomzekeliso kumakhomputha ayisibaca
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: nl, 3rd: mt)
Sentence 23:
usesho loluzwelayo kwi case
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 24:
iphutha ekudaleni okokufaka idokhumenti
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: mt, 3rd: sk)
Sentence 25:
idolobha
was incorrectly identified with uncertainty as es (2nd: sl, 3rd: ga)
Sentence 26:
ifayela ayikwazanga ukuvula umlekeleli ubuyisele emuva iphutha
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: et, 3rd: fi)
Sentence 27:
ecatshangiwe inamba echaza umphumela
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 28:
yenza i html ukuba isebenze
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: nl, 3rd: cs)
Sentence 29:
ubukhulu bamagama obuceliwe
was incorrectly identified with uncertainty as pl (2nd: et, 3rd: nl)
Sentence 30:
guqulela okuningi kwedokhumenti okunconyelwe ukuphindaukuhwebela ngaphakathi kwi kword noma ukuhwebela ngaphandle abadala ababhekisisi bamaphepha
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 31:
asikho isigcini mlando esivuliwe okwamanje uyafuna ukudala esisodwa manje yalawamafayela
was incorrectly identified with some certainty as mt (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 32:
nyakazisa kokulandelayo okubhaliweyo
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: mt, 3rd: pl)
Sentence 33:
sesiphelile isikhathi sokulindela impendulo kumlekeleli wakho
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 34:
qaqa phinda wenze umlando
was incorrectly identified with large certainty as mt (2nd: fr, 3rd: pt)
Sentence 35:
ngenisa igama lelunga olushintshayo lapha
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: de, 3rd: et)
Sentence 36:
cisha umlekeleli okhethiweyo kuluhlu
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: et, 3rd: de)
Sentence 37:
pixeli ama ngasikhathi sinye
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: en, 3rd: et)
Sentence 38:
ifayela ledvi lichaza kwifayela le tex angakwazanga ukutholakala
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: hu, 3rd: mt)
Sentence 39:
inkombiso yesiqalo saphezulu sokuphelelwa isikhathi imizuzu
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: de, 3rd: hu)
Sentence 40:
khetha amachashaza ahambisanayo
was incorrectly identified with uncertainty as ga (2nd: en, 3rd: hu)
Sentence 41:
okwehlukile okwephepha lokuqala lomfaki wokubhalwe ngaphezulu
was incorrectly identified with some certainty as mt (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 42:
okutholakal ngaphathi
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: hu, 3rd: et)
Sentence 43:
amabyte ngaphandle
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 44:
ctdec insebenziso ibuyisa inani elifakwe kwifomathi njengenamba enekhoma
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: en, 3rd: de)
Sentence 45:
x izinamba ezilinganayo ezihambisana ngokufanayo nesigaba
was incorrectly identified with uncertainty as it (2nd: sl, 3rd: de)
Sentence 46:
abasayinayo
was incorrectly identified with uncertainty as es (2nd: en, 3rd: hu)
Sentence 47:
incazelo yesifundo songeniso langaphakathi
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: it, 3rd: nl)
Sentence 48:
lpha ungacacisa indawana zengxoxo yongeniso phakahi nendawo
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 49:
khetha idirekhtori ye pegasusmeyili kwsistimu yakho lesisishlaziya mafayela sokuhwebela ngaphakathi kwezigcini mafayela zakho kodwa hhayi ukwakheka kwesigcini mafayela kodwa kungenzeka wenze kuphela ngasikhathi sinye qaphela i kmailcvt idala izigcini mafayela ezineziqala magama ze pmail uma lokhu kubanga inkinga kuwena unezigcin mafayela ze kmail ezinalezo ziqalo magama nqamula lokukusebenza kikuhwebela ngaphakathi elandelayo ingxoxo izokuvumela ukuba wenze lokho bese uqamba igama futhi ekhona i kmail izigcini mafayela
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: nl, 3rd: hu)
Sentence 50:
shicelela iphethini yokuvivinya inozi
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: hu, 3rd: nl)
Sentence 51:
ngiyaxolisa ayikwazi ukuvuleka imodemu
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: hu, 3rd: nl)
Sentence 52:
ayispesheli amafayela amasokhethiawedivasi amafayela
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: es, 3rd: da)
Sentence 53:
ilungiselela ukuphunyiselwa kwi
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: de, 3rd: fi)
Sentence 54:
bheka ukubhalwa kwamagama kwefayelalomthetho
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: nl, 3rd: mt)
Sentence 55:
dala entsha iakhawunti
was incorrectly identified with large certainty as en (2nd: de, 3rd: hu)
Sentence 56:
esinye isicelo sezithombe zokudweba senani lendilinga yesikwele
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 57:
landelanisa phezulu
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: de, 3rd: it)
Sentence 58:
dala ipheja kodwa beka iwindi elihliweyo
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 59:
thumela ngokuzenzekelayo ukwamukela kanye nokufunda iziqiniseko
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: mt, 3rd: pl)
Sentence 60:
intambo ilinganiswa ngokufanaye nge
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 61:
khombisa izipesheli ze postsikripti
was incorrectly identified with uncertainty as it (2nd: mt, 3rd: nl)
Sentence 62:
olkungaziwayo
was incorrectly identified with some certainty as mt (2nd: nl, 3rd: pl)
Sentence 63:
uma lolukhetho olwenzeliwe wonke amaphakethe angayi kwinethi eseduze angahambisa ngomhumbe inethi kudlulela iuxhumaniso lwe ppp ngokujwayelekile kumele ukhanyise lokhu
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: et)
Sentence 64:
asikho isiqalo esitholakele
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: mt, 3rd: et)
Sentence 65:
ibuyisa ukusakazeka kuka poisson ilambda kanye nenamba yezinqumo zemitha kumele zibe nomphumela omuhle inamba yokuqongelela ibala isindo sokujula sensebenziso inamba yokuqongelela ibala ukusakazeka
was incorrectly identified with some certainty as mt (2nd: hu, 3rd: et)
Sentence 66:
ikheli lokubhekisisa amaphepha
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 67:
iyadala okokufakela idokhumenti kwe kde
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: hu, 3rd: et)
Sentence 68:
ukhiye we right win ishintshela iqembu ngenkathi icindezelwe
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 69:
indawo yohlala yama phakethe
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: et, 3rd: hu)
Sentence 70:
isexwayiso songeniso ngaphakathi lokunikezela isithombe somlingo
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 71:
okuzenzekelayo yenza okugqamile kanye nokudweba umugqa ngaphansi okokwenza ifomathi
was incorrectly identified with large certainty as mt (2nd: pl, 3rd: hu)
Sentence 72:
kmailcvt k incwadi yekheliapi
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 73:
ivumela iyangaphankathi umuphumela wangaphandle ayisigcini isifihlogama
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: sv, 3rd: fr)
Sentence 74:
yenezelela okwamanje ukubuka
was incorrectly identified with uncertainty as pl (2nd: sl, 3rd: nl)
Sentence 75:
ivala eyangempela idokhumenti
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 76:
igama lesethi yefremu entsha
was incorrectly identified with large certainty as en (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 77:
imiphumela yokuhambisa i grep abhalwe kuloluhlu khetha igama lefayela ulayini wenamba wenhlanganiselo bese ucindezela ngenisa noma ciphiza kabili kokuyilungu ukukhombisa ohloniphekileyo ulayini womhleli
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: de, 3rd: mt)
Sentence 78:
khulisa ngokukhuphukela ngaphakathi
was incorrectly identified with some certainty as et (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 79:
ama protocols okudlulisela
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: cs, 3rd: it)
Sentence 80:
siza ungenise igama leqembu elisha
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 81:
x isigcini mafayela samafont
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 82:
uyafuna ukwenezelela lokhu kwesamanje isigcini mafayela noma uyivule yona kwesisha isigcini mafayela
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: es, 3rd: da)
Sentence 83:
thumela ngesinye isikhathi
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: da, 3rd: hu)
Sentence 84:
vala esincane isigaba
was incorrectly identified with uncertainty as es (2nd: it, 3rd: ga)
Sentence 85:
umfaki wokubhaliweyo ngaphezu kwephepha
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 86:
akukho sahlulo
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 87:
fakela owamanje umbala kwinto
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 88:
iphutha elingaziwa
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: mt, 3rd: de)
Sentence 89:
amamye amaphepha acela okuzenzekelayo ukulayisha noma ukuphinda uqondisise emuva kwesikhathi esithilengokubhekisisa lelibhokisi i konqueror izoziba lezizidingo
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 90:
alikho ifayela elikhethiweyo
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 91:
lungisa izinto zamalunga kwelamanje itafula
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: de, 3rd: it)
Sentence 92:
lungisela umthetho wokuhlaziywa kwemiyalezo lutho
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: nl, 3rd: mt)
Sentence 93:
inkinombo ekhombisa i desktop
was incorrectly identified with uncertainty as sk (2nd: sv, 3rd: sl)
Sentence 94:
ungakwazi ukusesha kwi internet kwiprogremu ye kde ebizwa kokuthi kioslave noma ioslave elekelela leprotocol ibeka ukusesha efaka http appskdecom kanye http freshmeatnet
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 95:
izinlungiselelo ze ghostscript
was incorrectly identified with uncertainty as it (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 96:
unyakazise yonke imiyalezo kudoti
was incorrectly identified with some certainty as hu (2nd: pl, 3rd: sk)
Sentence 97:
lungisela phezulu ithuluzi lohhafu wendilinga
was incorrectly identified with some certainty as de (2nd: et, 3rd: en)
Sentence 98:
i kde iyakwazi ukukhuluma ngokwedlulela kwiprotocol ngaphakathi kweprotocol lokhu okucelwayokucacise iprotocol ezosetshenziswa njenge kodwake leprotocol ayinawo amandla alowomnyakazo lokhu kuwumcimbi ongajwayelekile futhi okungenzeka ukuba ukhombise iphutha lokufakela iiprogremu
was incorrectly identified with uncertainty as pl (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 99:
awaphumelelanga ukudala isigcini mafayela isigcini mafayela selivele selikhona
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 100:
ifomathi yefayela ayinakho okumeshayo
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: hu, 3rd: da)

Language: xh

Sentence 1:
akukho fomati ikhethiweyo
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: fi)
Sentence 2:
ngokwelithuba noba indlela esezantsi yoshicilelo ayigqitywanga kakuhle uyakhuthazwa ukuvelisa i umphathi woshicilelo umnqongo kwi kcontrol kwaye uzakufumana olwayo usebenzo ukuthemba ukuba nobungqina obubobakho akukhathaliseki nokuba yeyiphi indlela esezantsi yoshicilelo oyisebenzisayo
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: mt, 3rd: nl)
Sentence 3:
ungatshintsha ngoku uhlobo lomsebenzi kwenye yendlela ezimbini
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 4:
yisa kwindawo ezingabalulekanga
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: de, 3rd: mt)
Sentence 5:
i kteatime incwadi yesandla
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: nl, 3rd: fr)
Sentence 6:
khetha indlela yemigca chaka iiseli kwi menu bar
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: en, 3rd: da)
Sentence 7:
iplagi efakiweyo ye konqueror
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: nl, 3rd: es)
Sentence 8:
qhubekeka ukukhetha iiseli ezidityanisiweyo ude ube ukhethe zonke iiseli ngokuyimfuneko
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: nl, 3rd: et)
Sentence 9:
urhwebo lwangaphakathi olusemthethweni lwe k
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 10:
le bhokisi yencoko yababini isetyenziswa uku
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: hu, 3rd: lt)
Sentence 11:
ngenisa idilesi yakho ye email apha oku kuzaku setyenziselwa ulwazi lweheader yefayile
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: mt, 3rd: de)
Sentence 12:
inkonzo ayikho ixesha elifutshane
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 13:
floydsteinberg umbala
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 14:
umncedisi akaxhasi tls khubaza lo msebenzi wokhuseleko ukudibanisa okungafihlwanga
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: et, 3rd: mt)
Sentence 15:
nqakraza kulungile ukucima umqolo okanye nqakraza cima ukungacimi nayiphi na imiqolo
was incorrectly identified with large certainty as mt (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 16:
xfree tm iphepha lasekhaya
was incorrectly identified with large certainty as en (2nd: hu, 3rd: ga)
Sentence 17:
awunaso isitshixo esifihlakeleyo esifunwayo salo myalezo ufihliweyo
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: de, 3rd: mt)
Sentence 18:
sebenzisa kwaye use ezantsi
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: de, 3rd: mt)
Sentence 19:
fa yile entsha um ba
was incorrectly identified with large certainty as en (2nd: fr, 3rd: de)
Sentence 20:
ungasebenzisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo f
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: nl, 3rd: en)
Sentence 21:
andinakuqokelela impahla xxx
was incorrectly identified with large certainty as mt (2nd: es, 3rd: et)
Sentence 22:
okanye ungayikrazula enjengokucima kodwa kwakhona ibhala ngaphezulu i ariya ye diski ekwindawo ngefayile ii ngedata ejikelezayo iluncedo ekulahleni kokutshiswa kweenkubulo zzzesebe okanye iifayile ezifanayo xa ungafuni ukulanda kwabo ukusala kwindlela yabo
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: de, 3rd: hu)
Sentence 23:
domfomati kunye ne dowfomati
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 24:
lena i setting iboniswa njengamaqosha weradio yamaqosha ikuvumela ukuba ukhete ukuba umsebenzi
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 25:
ifayile yenza itemplate ku xwebhu
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: en, 3rd: mt)
Sentence 26:
qhobosha imboniselo yamagama anombala
was incorrectly identified with uncertainty as ga (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 27:
indlela yemizobo kweyokubhaliweyo i console
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: pl, 3rd: nl)
Sentence 28:
oku kuzakukhetha esi sakhelo ngoko inokumiliswakwakhona
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: pl, 3rd: et)
Sentence 29:
gcina utshintsho kuxwebhu ayiniki luvo siyazi kodwa ngumzekelo nje wodweliso lwenkqubo
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: de, 3rd: mt)
Sentence 30:
vjunc ngaphakathi
was incorrectly identified with large certainty as en (2nd: et, 3rd: hu)
Sentence 31:
bonisa itreyi yendlela esetyenziswayo iicon
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: es, 3rd: nl)
Sentence 32:
uxwebhu leqt lufunyenwe e
was incorrectly identified with some certainty as de (2nd: nl, 3rd: mt)
Sentence 33:
nqakraza ekunene kwifayile kwaye khetha nika igama kwakhona okanye nqakraza kanye kwifayile esele ikhethiwe
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 34:
ctrl n f ile n ew
was incorrectly identified with some certainty as fr (2nd: it, 3rd: da)
Sentence 35:
awuqalanga izixhobo zecomputer ppp kwindlela yomtu onerenki elinganayo
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 36:
kuqala kufuneka ujonge kwi icandelo lolayisho phantsi lwe kmail s iphepha lasekhaya ukuba kuukho izixhobo ukuguqula iiposi
was incorrectly identified with large certainty as mt (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 37:
ukucima indlela yemigca kwi kword
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: en, 3rd: pl)
Sentence 38:
imisebenzi ngexabiso elilahlekileyo lepesenti
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: et, 3rd: da)
Sentence 39:
robert d williams rwilliamskdeorg
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: en)
Sentence 40:
ed shapard shapardbigfootcom pegasus iposi
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 41:
okuye ubona kakhulu kokuye kulungile ukusebenzisa idesktop yakho kde ikunika ithuba lokwenza idesktop ijongeke kwaye isebenze ngendlela oyikhethayo ikwenza usebenze ngokukhawuleza nangokuvelisa ikunika ithuba lokulunyukiswa ukuba impungutye izama ukukutya okanye ukuba ubangumakhulu lumkisa xa u little red riding hood ekwindlela yokuphathela ezilungileyo ngoku yinkonzo
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: mt, 3rd: nl)
Sentence 42:
ufuna ukucim angokwenene eli cebo lokucoca
was incorrectly identified with uncertainty as pl (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 43:
ctrl n f ile n ew
was incorrectly identified with some certainty as fr (2nd: it, 3rd: da)
Sentence 44:
konqueror ixhasa nayo utsalo no lahlodrag ikhuphela kwaye ishukumisa iifayile nabalawuli
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: mt, 3rd: es)
Sentence 45:
ukucwangcisa ujongo lwebar enye yesixhobo akulungisi ujongo lwenye ibar yesixhobo
was incorrectly identified with uncertainty as pl (2nd: en, 3rd: mt)
Sentence 46:
ugcino lwamandla okubonisa ukuba isiboniso sakho sixhasa ugcino lwamandla omsebenzi osemqoka ungawaqwalasela usebenzisa lo mnqongo kukho imiphakamo emithathu ogcino lwamandla omeleyo gxotha kwaye yeka umphakamo omkhulu wogcino lwamandla okuye ikuthatha ukubonisa ukubuyisela kwindawo esebenzayo ukuvusa isiboniso kwindlela yogcino lwamandla ungenza intshukumo encinane ngemouse okanye cinezela isitshixo esingenakubangela naliphi na icala elingenzi ntoiziqhamo umzekelo isitshixo i shift
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 47:
khangela isivakalisi sefayileyomthetho
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 48:
isiphumo sofihlo lokugqibela usebenziso olutyikityiweyo
was incorrectly identified with some certainty as mt (2nd: fi, 3rd: en)
Sentence 49:
ctrl hle la bu yisela ukhetho
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: en, 3rd: da)
Sentence 50:
oko sebenzisa ngenyameko
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: de, 3rd: sv)
Sentence 51:
lo mgca osetyenziswa ukubonisa okubhaliweyo okuqhelekileyo kwiphepha le web
was incorrectly identified with some certainty as mt (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 52:
isiphelo soxwebhu sifikelelwe qhubekeka ukusuka ekuqalekeni
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: et, 3rd: nl)
Sentence 53:
simon hausmann hausmannkdeorg
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: lt, 3rd: ga)
Sentence 54:
khetha ngaphezulu umlungisi kwimenu bar
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 55:
startkde ayiphumeleli nge ayinakudibana ku x umncedisi yintoni engalunganga
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: es, 3rd: da)
Sentence 56:
esezantsi emnyama icartridge
was incorrectly identified with uncertainty as es (2nd: en, 3rd: pt)
Sentence 57:
ukuba awuyithandi into malunga nendlela idesktop ejongeka ngayo okanye esebenza ngayo ungayitshintsha kde iqwalaselwe kakuhle kwaye ungatshintsha phantse isiphumo ngasinye senkangeleko no kuziphatha kwedesktop yakho ngokungafaniyo nezinye i unix iimekobume zedesktop awunakuhlela iifayile zoqwalaselo zofihlo noba kodwa ungakwazi ukuba ngenene uyafuna usebenzisa i kcontrol inkqubo ethile yokuqwalasela idesktop yakho
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: mt, 3rd: nl)
Sentence 58:
okubhaliweyo kwecebo lokucoca ulwelo
was incorrectly identified with uncertainty as pl (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 59:
khetha indlela yemigca dibanisa iiseli kwi menu bar
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 60:
uyamenywa ukuba unikezele ezinye iifomati okanye imveliso zorhwebo i ufuna ukunikezela ncedadibana nam iinguqulelo kolunye ulwimi zamkelekile nazo
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: hu, 3rd: pl)
Sentence 61:
khelpcenter uncedo kedit
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: da, 3rd: es)
Sentence 62:
isigqumathelo somsebenzi womnatha
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: it, 3rd: nl)
Sentence 63:
uguqulelo kolunye ulwimi lwe pyro copyright c by patrick j naughton inezibuko ku kscreensave ngu martin jones
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: de, 3rd: it)
Sentence 64:
akukho ndlela ezifanayo ezifumaniweyo
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: mt, 3rd: pl)
Sentence 65:
ukuba olu khetho lukhangelwe icamera izakudityaniswa kubekanye kwizithuba ze usb kweyakho icomputer okanye usb hub
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: pl, 3rd: nl)
Sentence 66:
amagama ashicilelwe phantsi
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: ga, 3rd: et)
Sentence 67:
ecaleni kweqhosha lenqaku lencwadi kukho iqhosha lencwadi entsha kword izakucela igama lencwadi eneenkcukacha ngoku incwadi izakwenziwa kwaye uzakubekwa ngokuzenzekelayo kwincwadi entsha
was incorrectly identified with some certainty as nl (2nd: mt, 3rd: pl)
Sentence 68:
umyalelo wokugcina ungabheniswa ngendlela ezintathu
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 69:
uxolo ifayile yosebenziso lwenkumbulo ikhangeleka ngefuna ukusebenzisa ifomati yefayile eyahlukileyo kune bendiyilindele mhlawumbi uguqulelo lwakho lwe proc indlela yakho yefayile i ayifani neyam ndiposele ku mmaierhoferteesacuk kwaye ndizakuzama ukulungisa oku phandle
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: en, 3rd: mt)
Sentence 70:
hambisa indibaniso yombane engezantsi
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: it, 3rd: en)
Sentence 71:
ufuna ngenene ukucima lo mba
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: es, 3rd: lt)
Sentence 72:
umdlalo uqale ngaphandle kwakho awuqukwanga ngumncedisi
was incorrectly identified with large certainty as mt (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 73:
iinketho zegama leqela leenkwenkwezi iyodwa columba
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: mt, 3rd: en)
Sentence 74:
i email kufuneka iqulathe sukunikela youremailaddress ku mxholo
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 75:
uphumezo alucwangciswanga
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: en, 3rd: pl)
Sentence 76:
umfanekiso ostatiki wathathwa kumdlalo xbill
was incorrectly identified with some certainty as mt (2nd: en, 3rd: da)
Sentence 77:
chaza ubude bokubhalwe ezantsi kwephepha
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: en, 3rd: de)
Sentence 78:
khetha kuphela i us eyomeleleyo isuntswana imibhalo efihlakeleyo yokusonga
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: hu, 3rd: et)
Sentence 79:
ukuba oku kukhangelwe ngoko iprotocols zombane zizakunikeza umncedisi ngokungalinganiyo
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: sl, 3rd: pl)
Sentence 80:
iindlela ezimfutshane zomboniseli
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: da, 3rd: et)
Sentence 81:
bonisa ifestile yokwenza isiphelo
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 82:
iyachwetheza ctrl alt i lingana nokusebenzisa imenubar
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: de, 3rd: en)
Sentence 83:
umlinganiselo wokugcwalisa
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: mt, 3rd: nl)
Sentence 84:
fomatiyexesha ifomati yomhla
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: fr, 3rd: sv)
Sentence 85:
icola imixholo yebhodi eqhotyoshwayo kwindawo yoqobo
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: es, 3rd: en)
Sentence 86:
ifayile yomgca ilahlekile
was incorrectly identified with large certainty as ga (2nd: fr, 3rd: en)
Sentence 87:
icwecwe elinombhalo wesiyiphutha
was incorrectly identified with large certainty as en (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 88:
ayikwazi ukongeza ubuzulu lwazi bolwakhiwo yetekini uluhlu olukoyo lobunzululwazi bolwakhiwo olukhona luqulethe ubunzulu lwazi bolwakhiwo
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: pl, 3rd: nl)
Sentence 89:
lungisa amagama e ttf postscript
was incorrectly identified with uncertainty as lt (2nd: it, 3rd: et)
Sentence 90:
hp ebonisa ngaphaya enexabiso eliphezulu
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: fr, 3rd: es)
Sentence 91:
cinezela apha ukuthumela umyalezo
was incorrectly identified with some certainty as hu (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 92:
oku kuzakuvala imboniselo yangoku ulwazi oluninzi kwimboniselo thelekisa kwicandelo eliwongwe usebenzisa iimboniselo ezininzi
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: mt, 3rd: it)
Sentence 93:
ungalutshintsha uhlengahlengiso lwephepha apha qaphela ukuba oku kunokujongeka mnqkathi xa ifomati icwangciswe kwesiko
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 94:
ikhuphela okubhaliweyo okukhethiweyo kwibhodi eqhotyoshwayo
was incorrectly identified with some certainty as en (2nd: mt, 3rd: nl)
Sentence 95:
sebenzisa okungagqibekanga
was incorrectly identified with large certainty as mt (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 96:
eyamashumi amabini anethoba
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: ga, 3rd: es)
Sentence 97:
ayinakulayisha ifayileyesalathisi
was incorrectly identified with large certainty as en (2nd: fi, 3rd: hu)
Sentence 98:
shicilela izicwangciso zemisebenzi
was incorrectly identified with uncertainty as it (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 99:
buyisela umva umnyama namhlophe
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: hu, 3rd: en)
Sentence 100:
iinketho zegama leqela leenkwenkwezi iyodwa crux
was incorrectly identified with some certainty as nl (2nd: de, 3rd: mt)

Language: tr

Sentence 1:
etkin simge efektleri ayarlari
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: hu)
Sentence 2:
dönüstürülüyor lütfen bekleyiniz
was correctly identified as Unknown (2nd: de, 3rd: et)
Sentence 3:
kde nin cd çalicisi internet cd veritabanina ulasip çaldiginiz cd de bulunan parça hakkinda bilgi verebilir
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: nl)
Sentence 4:
burada kde nin buldugu netscape eklentilerinin bir listesini görebilirsiniz
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: it, 3rd: sv)
Sentence 5:
akan metnin arkaplani için kullanilacak rengi seçmenizi saglayan seçim kutusunu açmak için sagdaki dügmeyi tiklayiniz
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: fi)
Sentence 6:
kullanicilari yetkilendirmek için baska bir gölge passwd dosyasi kullan eger burasi bos birakilirsa sistemin gölge passwd dosyasi kullanilacaktir bu ayar sanal sunucular tarafindan es geçilebilir
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: mt)
Sentence 7:
eger bu kutucuk isaretlenirse çekirdege sadece farkli parametreler geçirmek için parola gerektirir yani kullanici ilk açilista linux yazabilir ama linux single veya linux init bin sh yazamaz bu liloconf dosyasinda restricted seçenegini ayarlar bu önyükleme için kullanacaginiz tüm linux çekirdekleri için geçerlidir eger her çekirdek için ayri ayar isterseniz isletim sistemleri kismina gidin ve oradan ayrintilar i seçin
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 8:
yapilacaklar kendi üzerine veya bir alt katagorisine tasinamaz
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 9:
baslangiçtan sonra kullanilan islemci zamani
was correctly identified as Unknown (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 10:
yok ya da okunamiyor sistem yöneticinizden bu dosyayi bos olabilir uygun okuma ve yazma izinleri vererek olusturmasini isteyiniz
was incorrectly identified with uncertainty as es (2nd: sl, 3rd: mt)
Sentence 11:
diger
was correctly identified as Unknown (2nd: it, 3rd: nl)
Sentence 12:
bu seçenek açik ise pencereler sadece fiziksel ekran boyu kadar büyütülecektir
was incorrectly identified with large certainty as hu (2nd: de, 3rd: pt)
Sentence 13:
masaüstü önizlemeyi etkinlestir
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: hu, 3rd: fi)
Sentence 14:
kde menüsü için masaüsü dosyasi
was incorrectly identified with large certainty as pt (2nd: et, 3rd: de)
Sentence 15:
yazim denetimi tamamlandi
was incorrectly identified with uncertainty as it (2nd: mt, 3rd: hu)
Sentence 16:
arama motoru aktarma programi henüz bitirilmedi
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: de, 3rd: hu)
Sentence 17:
mesaj id üretmek ya da kapatmak için bir makine adi girmelisiniz
was incorrectly identified with some certainty as pt (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 18:
belge tarayici belge tarayici hem kdevelop ile birlikte gelen belgeleri hem de olusturulmus olan kütüphane sinif belgelerini gösterir belgelerin farkli bölümlerine geçmek için belge agacini kullanin
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 19:
özel seçenegi seçili iken panel büyüklügünü kaydirici tanimlar
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: de)
Sentence 20:
üzerinde çalisilan dosya degisti kaydetmek ister misiniz
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: es)
Sentence 21:
taranan dosya
was incorrectly identified with uncertainty as es (2nd: lt, 3rd: pl)
Sentence 22:
belge degistirildi kaydetmek ister misiniz
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 23:
openpgp mesaji güvensiz anahtarla geçerli imza
was incorrectly identified with some certainty as de (2nd: hu, 3rd: nl)
Sentence 24:
hiçbir harici programdan çikti alinmadi
was correctly identified as Unknown (2nd: lt, 3rd: lv)
Sentence 25:
bütün ileti bölümlerini sifrele
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: de, 3rd: et)
Sentence 26:
bir degerinin boslugu belirlenemiyor
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: es)
Sentence 27:
nesneyi içerige göre yeniden boyutlandir
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: es)
Sentence 28:
bir po dosyasinda arama yapmak için bir modül
was incorrectly identified with large certainty as pt (2nd: lt, 3rd: es)
Sentence 29:
alt bölüm
was incorrectly identified with large certainty as hu (2nd: de, 3rd: fi)
Sentence 30:
parolanizin süresi dolmus
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: pt)
Sentence 31:
cep telefonu ile iletisime geçiliyor
was incorrectly identified with some certainty as fr (2nd: pt, 3rd: it)
Sentence 32:
yeni dosya için farkli bir dosya adi seçiniz
was incorrectly identified with large certainty as pt (2nd: fr, 3rd: lt)
Sentence 33:
grafiksel bellek görüntüsü
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: hu, 3rd: et)
Sentence 34:
seçilen bölümü keser ve panoya yerlestirir
was correctly identified as Unknown (2nd: pt, 3rd: de)
Sentence 35:
pencereyi tüm masaüstlerinde görünür yapar
was incorrectly identified with some certainty as de (2nd: hu, 3rd: sv)
Sentence 36:
imza geçerlidir ve anahtar tam olarak güvenilirdir
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 37:
gelismis seçenekleri gizle
was correctly identified as Unknown (2nd: fr, 3rd: sl)
Sentence 38:
görüntülemek için bit eslem yazitipi seç
was correctly identified as Unknown (2nd: hu, 3rd: de)
Sentence 39:
aktar
was incorrectly identified with some certainty as lt (2nd: lv, 3rd: sv)
Sentence 40:
yazitipi haritasi olusturuluyor
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 41:
geçerli gökkusagiyla karistir
was correctly identified as Unknown (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 42:
sol panel saklama dügmesini göster
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: de, 3rd: hu)
Sentence 43:
seçili satirlari bir dosyaya yazar
was correctly identified as Unknown (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 44:
dokümantasyon agaci dokümantasyon agaci kütüphane dokümantasyonuna ve kdevelop kilavuzlar?na erisim saglar sag fare tusu menüsü ile özellestirilebilir
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: hu)
Sentence 45:
hotliste gönder shift ile tasir
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 46:
n yerdegistirme yapildi
was correctly identified as Unknown (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 47:
kfmclient openprofile profil url belli bir profili kullanarak oturum açar profil asagidaki konumda yer alan bir dosyadir kde share apps konqueror profiles url açilacak olan url adresidir
was incorrectly identified with uncertainty as pt (2nd: es, 3rd: fr)
Sentence 48:
kurulum ve kaldirma islemlerini yapilandir
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: et)
Sentence 49:
dpi yüksek kaliteli
was incorrectly identified with large certainty as et (2nd: hu, 3rd: fi)
Sentence 50:
herhangi bir g ç port aygiti bulunamadi
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: sv)
Sentence 51:
masaüstü önizlemeyi etkinlestir
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: hu, 3rd: fi)
Sentence 52:
seçili dosyada çelisen degisiklikleri çözümlemek için pencere açar
was correctly identified as Unknown (2nd: fr, 3rd: da)
Sentence 53:
saatin nasil görüntülenecegini gösterir
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: hu)
Sentence 54:
girdiginiz yol geçerli bir dizin degil lütfen bunu düzeltin
was correctly identified as Unknown (2nd: hu, 3rd: pt)
Sentence 55:
depodan dosya dizin günceller update
was incorrectly identified with uncertainty as es (2nd: it, 3rd: pt)
Sentence 56:
baglanti kesilmeden önce komut çalistiriliyor
was correctly identified as Unknown (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 57:
seffaf kipi etkinlestirir
was correctly identified as Unknown (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 58:
planlamaci posta istemcisi
was incorrectly identified with some certainty as es (2nd: sl, 3rd: pt)
Sentence 59:
bu html içinde veya bir qcolor adi olarak kullanabileceginiz rengin onaltilik düzende rgb kodlamasidir dikdörtgen zemin çizgi kürsörünün gösterdigin küçük karenin içindeki pikselin rengini gösterir
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: de)
Sentence 60:
kde nin öntanimli davranisi farenin sol tusuna tek tiklamakla simgeleri seçmek ve etkinlestirmektir bu davranis web üzerinde çalisirken de karsilasabileceginiz bir yöntemdir eger tek tiklama ile seçmek ve çift tiklama ile etkinlestirmek istiyorsaniz bu seçenegi isaretleyin
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 61:
yeni kde kütüphane kaynak yolu
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: de, 3rd: et)
Sentence 62:
pppd argümanlarini özellestir
was correctly identified as Unknown (2nd: nl, 3rd: et)
Sentence 63:
geçici bir yazici olusturulamadi
was correctly identified as Unknown (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 64:
dosyasi olusturulurken hata
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 65:
ses efekti kullanirsaniz lütfen efekt yok u seçmeyin
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: pt)
Sentence 66:
konumunda ayristirma hatasi fonksiyon adi bilinmiyor
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: lt)
Sentence 67:
takimyildiz isim seçenekleri
was correctly identified as Unknown (2nd: pt, 3rd: sv)
Sentence 68:
bu uygulamalari baslatan dügmeler için kullanilacak resmin bir önizlemesidir
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: es)
Sentence 69:
bir hata raporu göndermek için asagidaki baglantiya tiklayin bir web tarayici penceresi http bugskdeorg adresini açacak ve karsiniza doldurmaniz gereken bir form gelecektir yukaridaki bilgiler bu sunucuya aktarilacaktir
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: da)
Sentence 70:
projenize yeni dosya eklemek istiyorsaniz bunu aktif kilin
was correctly identified as Unknown (2nd: sk, 3rd: cs)
Sentence 71:
modem hazirlaniyor
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 72:
bir kullanici adi ve parola girin
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: es)
Sentence 73:
hata varolmayan sunucu veya isim sunucusu çökmüs
was incorrectly identified with uncertainty as es (2nd: et, 3rd: en)
Sentence 74:
gönderim basarisiz mesaj giden dizininde kalacak ve tekrar gönderilecek eger mesajin tekrar gönderilmesini istemiyorsaniz lütfen mesaji dizinden silin kullanilan iletim protokolü
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: de)
Sentence 75:
sürüm numarasi yazilirken hata olustu
was correctly identified as Unknown (2nd: hu, 3rd: et)
Sentence 76:
yazici listesini alirken bir hata olustu
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: fi)
Sentence 77:
okunmamis mektup sona erer
was incorrectly identified with uncertainty as lv (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 78:
görüntü yakalayici resmi ismiyle kaydedemiyor
was correctly identified as Unknown (2nd: hu, 3rd: es)
Sentence 79:
sizi kde yi ve koffice i daha iyi tanimaya çagiriyoruz
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 80:
gerçekten bu oyundan çikmak istiyor musunuz
was correctly identified as Unknown (2nd: pt, 3rd: et)
Sentence 81:
kullanimdaki bu hesap için en az bir grup vardir bu hesap bir süre silinemeaz
was correctly identified as Unknown (2nd: nl, 3rd: pt)
Sentence 82:
bütün kayitlari silmek istediginize emin misiniz
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: en)
Sentence 83:
kurulacak olan kulenin yuksekligi
was incorrectly identified with uncertainty as et (2nd: fi, 3rd: sl)
Sentence 84:
modem sorgusu sonuçlari
was incorrectly identified with large certainty as pt (2nd: es, 3rd: it)
Sentence 85:
mesaj id üretmek ya da kapatmak için bir makine adi girmelisiniz
was incorrectly identified with some certainty as pt (2nd: et, 3rd: lt)
Sentence 86:
xml yüklenirken bilinmeyen etiket
was incorrectly identified with some certainty as hu (2nd: et, 3rd: da)
Sentence 87:
uygulanmadan önce bu sayfadaki bilgiyi geri al geri git
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: es, 3rd: sv)
Sentence 88:
oyuncu olusturuluyor sanal
was correctly identified as Unknown (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 89:
bir program içerisinde eski stil cstili degisim yapildiysa uyar
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 90:
rainer endres endreskdeorg
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: sv, 3rd: fr)
Sentence 91:
tüm ekrandaki belgeler özgül olarak güncellendiler
was incorrectly identified with uncertainty as hu (2nd: de, 3rd: es)
Sentence 92:
sane uyumlu aygiti belirtin örnek umax dev sg
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: lt)
Sentence 93:
exact kspread koffice esittir yanlis
was correctly identified as Unknown (2nd: fr, 3rd: it)
Sentence 94:
kalip setleri çubugu görünümü
was correctly identified as Unknown (2nd: hu, 3rd: et)
Sentence 95:
yeni gerçekleme için bir isim verin öntanimli isim için bos birakin
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 96:
sunucuyla baglanti kesildi oyun iptal ediliyor
was incorrectly identified with some certainty as es (2nd: en, 3rd: fr)
Sentence 97:
kabuk komutlarini çalistirmak sadece yerel dizinlerde mümkündür
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 98:
bu seçim bazi seçenekleri umursamayacak daha fazla bilgi için yardim dosyasina bakin
was incorrectly identified with large certainty as pt (2nd: hu, 3rd: es)
Sentence 99:
fare ayarlari lütfen farenizin model ve portunu üstte soldan seçin eger farenizin üçüncü tusu yoksa asagida soldan üç tus emülasyonunu etkinlestirebilirsiniz tus için farenizin her iki tusuna da basin
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: sv)
Sentence 100:
yazdirma islemi bir dosyaya aktarilacaktir bunun için dosyanin tam adini verin gözat dügmesine tiklarsaniz dosya sistemi üzerinde bir yeri grafiksel arayüz altinda da seçebilirsiniz
was correctly identified as Unknown (2nd: pt, 3rd: es)

Language: ru

Sentence 1:
?????? ??????? ? ????? ?????? ????? ????????????? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 2:
??????? ????????????? ?????? ? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 3:
??????? ????? ??? ?????? ????? ?????????? netscape
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: sv)
Sentence 4:
???? ?? ???????? ??? ????? ????????? ??????? ????? ????????? ? ?????? ?? ????????? ???????? ???? ??????? ?????? ???????? ??????? ????? ???????? ?????? ??? ??????????? ????? ??????? ????? ?? ????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 5:
?? ????????? kword ??????? ????????? ?????? ? ??????? ????? ????? ????????????? ?? ???????? ??? ????????? ?????? ???? ??? ??????? ????? ?? ???????? ?? ?????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? ??????????
was correctly identified as Unknown (2nd: pl, 3rd: mt)
Sentence 6:
??? ?????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ????? ? ??? ???? ????????? ??????? ??????????? ????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ?? ??? ?????? ???????? ???? ?????????? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?????????? kde ????????????? ?? ????? ??????????
was correctly identified as Unknown (2nd: cs, 3rd: pt)
Sentence 7:
?????? ???????? htmlhtm
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: sk)
Sentence 8:
??? ???????? ?????? ? cvs
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: cs)
Sentence 9:
????????????? ????????? ?????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 10:
?? ??? ??? ?? ???????? ?????? ? ????????????? ? ??????????? ??????? ?????? ? kde ?????????? ?? ???????? ????? ???????????? ? ?????? ????????? unix ??????? ??? ??????????? ??? ?? ??????? ? ??????? ??????? ????????? ?????? ? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: pt)
Sentence 11:
?????????? ????????? ????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 12:
?????? ??????????? ????????? ????????????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 13:
??????????? ????? ??????? ?? ???? ????????? ?????? ???? ?? ??? ???????? ?????????? ? ?????? ????????????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 14:
???????? ??? kmix ??????? ?????? ??? ??????? ???????? ????? kmix ???????????? ????????? ????????? ? ???????? ?????
was correctly identified as Unknown (2nd: fi, 3rd: mt)
Sentence 15:
???????? ??????? kde ???????? ??? ?????? ?????????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: es)
Sentence 16:
????????? ?????? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 17:
???????? ???????? ??? ??????????? ? ?????????????? ????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 18:
????????? ???? ??????? ????????? ? ???????????????? ???? ??? ????????? ????? ????????? ??? ????????? ?????? ???? kspaceduel
was correctly identified as Unknown (2nd: pt, 3rd: cs)
Sentence 19:
??? ????????? ?????????? ?? ???????????? ??????? ?????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 20:
???????? ????? ?????? ??? ?????????? ????? ?????? ???????? ? ????? ?????? ??? ?????????? ????? ????????? ??????? ? ????????? ????? ? unix ??????????? ????? mp ????? ???????????? ??? ??????? ? mp ???????? ??????? ?????????? ??????? ??? ?????
was correctly identified as Unknown (2nd: cs, 3rd: pl)
Sentence 21:
?????? ??????????????? ????? ?????????? ??? kde ? qt
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: es)
Sentence 22:
??? ?????? ??????? ?????????? ?? ?? kde
was correctly identified as Unknown (2nd: nl, 3rd: pt)
Sentence 23:
??????????? ?????? ? ????? img width height src nbsp ?? ?????? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ??????? ??????? ?? ???????????
was correctly identified as Unknown (2nd: nl, 3rd: et)
Sentence 24:
kfmclient exec url binding ???????? ????????? url ???? url ??? ??????? url ?? ?? ????? ?????? ?? ?????? ???????? binding ????????? ????????? ? ??? ? ???? ?????? ????? ??????????????
was correctly identified as Unknown (2nd: pt, 3rd: es)
Sentence 25:
??????? ???? ??????????????? ???????????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 26:
? ??? ??? ???? ?? ????????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ? ????????????????? ????? ??????? ???
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 27:
???????????? ????? ?? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 28:
??????? ???????? ????? ??????? ?????? lisa ????? ????????? ???? ???????? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: fi, 3rd: mt)
Sentence 29:
???? ?? ? kde ??????????? ?????? ftp
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 30:
????????? ????? ??????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 31:
??? ?????? ??????? ??? ????? ?????????? ?? ??????? ? ????????? ?? ?????? ????? ?????????? ? ????? ??????????? ??????? ? ????? ? ?????? ????? ??? ??????? ? ?????? ??????????????? ????? ? ??????????? ????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 32:
?????????? ????????????????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 33:
????????? ?????? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 34:
? ????????? ???????? ?????????? ???????? ?? ???????????? ???????? ? ??????? ???????? ????????????? kppp ????????? ????? ????? ???????? ?????????? ???????? ? ????????? ppp ?????? ppp ? ? ?????? ? ????? ? ?????
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: fi)
Sentence 35:
???????? ?????????????? ?????? ????????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 36:
???????? ???????????? ??? ??????? ?????????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 37:
????? ???????? ???????? ??????? ????????? ?????? ? ??????? ????? ? ?????? ? ???????? ????? ???? ??????? ?????????? ???????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 38:
????????? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ???????? ?????? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 39:
? ??????? xml ????????? ????????? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: sk, 3rd: hu)
Sentence 40:
??? ???????? ??? ???? ?? ????? ???? ??????? ??? ????????? ?????? ??? ?? ????? ???? ??????? ?????? ? ??????? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 41:
??????????? ??????????????? ??????? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 42:
??? ???? ????? ??????????? ??? ??????????? ???? ?????? ?????????? ??? ??????????? ?? ??????? ???? ? ?????? ???? konqueror ??? ? ??????????? ????? ????? ?? ?????????? ?????? konqueror ?????????? ???? ??????????? ??????? ??????????? ??????????? ??? ???????? ?????? ? ?????
was correctly identified as Unknown (2nd: pt, 3rd: mt)
Sentence 43:
??????? ???????? ??????????? ???????? ?? ??????? ????? ?????? ???????? ?????? ??????? ???? ? ???????? ????? ?????? ?? ???????? ????? ?? ?????? kde ???????? ???? ?????????? ? ???????? ?????? ?????? ????????? kde ????? ???? ?????????? ??????????? ????????? ????? ???? ???? ?????????? ???????? ??????? ?? html ??? ??? ????????????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ? ?????? ? ????????????? web
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: sk)
Sentence 44:
??? ????? ????????? ????????????? ksnapshot ??? ?????????????????? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: sk, 3rd: ga)
Sentence 45:
??????? ??????? vitlschatru ??????? ?? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: nl, 3rd: da)
Sentence 46:
?? ???? ???????? ???????????? ?????????? ? ???????? ???????? ?????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 47:
????? ??????????? ???????? ?????? ????????? ? ?? ????? ??? ? ?????????? ??????? ??????? ????? ?????????? ?? ??? ????? ?????? ??? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ???? ???????? ??????? ??? ???????? ????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 48:
???????? ???????? ? ????????????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 49:
?????????? ?????? ???? ???? ?? ????? motd ? ???????? ?? ???? ?????? ??????? ? ??????????? ???? ???????? ????? ??????? ? ??????? ???????? ????? ???? ??????? kedit ? ???????? ?? ok ??? ??????? enter ???
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: es)
Sentence 50:
??? ????? ??????????? ???? ? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 51:
? ?? ???? ??????? ????? kdexxx
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: pt)
Sentence 52:
??????? kde ?????? ? ????? http
was correctly identified as Unknown (2nd: fi, 3rd: da)
Sentence 53:
????????? eof ????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ????????
was correctly identified as Unknown (2nd: nl, 3rd: es)
Sentence 54:
matthias ettrich ettrichkdeorg
was incorrectly identified with uncertainty as de (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 55:
?????????? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 56:
???????? ?????? ??? ??????? ? ????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 57:
???????????? texinfo ???????????? ??????? ???????????? gnu ??????? gcc ?????????? c c emacs ? ??
was correctly identified as Unknown (2nd: ga, 3rd: pt)
Sentence 58:
?????? ??? ???????? ?????????? ?????? ????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 59:
?????????????? ????????? ?????? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 60:
???????????? kde ????? ?? ?????? ????????? ? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: es)
Sentence 61:
h t m l ? ? ? ? ? ? ? ? ?
was correctly identified as Unknown (2nd: , 3rd: )
Sentence 62:
????????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 63:
?? ??????? ????????? cdrecord
was correctly identified as Unknown (2nd: nl, 3rd: pt)
Sentence 64:
???????? ???? ?? ???? ???? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 65:
????????? ? ????? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 66:
???? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 67:
??????????? ?????? ????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 68:
??????????? ??? ?????? ???
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 69:
??????? ????????? ????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 70:
??????? ??? ?????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 71:
?? ???????? ??? ??? ?????????? ???? ????????? ??????? ? ??? ????????? ?? ??? ?????? ????? ???????? ? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 72:
roman razilov romanrazilovgmxde
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: it, 3rd: nl)
Sentence 73:
???????? ????????? ???????? ? ??????? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 74:
kprinter ????? ?? ???? ??????????? ?? ????????????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ????? ?? ????? ????? ?????????????? ???????????? ?? ????????? ??????? ?????????? ???????? ? ?????? ????? ?????? rlpr ???????? ??????????? ? cups ??? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??? ???????????? kurt pfeifle
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: lt)
Sentence 75:
???????????? ????????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 76:
?? ???? ????????? folderbmp
was correctly identified as Unknown (2nd: de, 3rd: nl)
Sentence 77:
???????? ??????????? ??? ?????? ?????? ???????? ???????? ?????? ? ????????????? ???????? gimp ??? ????????? ?????????? kde ????????? ?? ? kdedir share icons mini ??? home kde share icons mini
was correctly identified as Unknown (2nd: pt, 3rd: ga)
Sentence 78:
???? val kxanimnone xanim ????? ???????????? ??????????? ?????? ?? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: es, 3rd: mt)
Sentence 79:
??? ?? ??????? ??????? ????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 80:
???????????????? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: mt, 3rd: lv)
Sentence 81:
??????? ??????? ??? ????? ?????? ???????????? ??? ????? ? ?????????????? ?????? ??? ?????????? ??????? ????????? ????????? ? ????????? ???????? ?? ???????? ???????? ????? ? ???????????? ???????? ??? ?????????? ??????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 82:
???????? ????????? ???????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 83:
?????? ????? ??????? ??????? ?? ??? ???????? ???????? ???????? ??? ?????????? ????? ???????? ?? ?????? ?? ???????? ?????????? ? ?? ?????? ?????? ?? ??????? ??????????????? ??? ?????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 84:
????????? ???????? ?? ?????????????? ?????????? kde ??????? ????????? ????????
was correctly identified as Unknown (2nd: da, 3rd: es)
Sentence 85:
?? ???????? ?????? ???? ?? ?????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 86:
ln s usr local kde opt kde
was incorrectly identified with some certainty as es (2nd: pt, 3rd: fr)
Sentence 87:
??????? ??? ?????? ????? ???????? ??? ??????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 88:
?????????? ? ???????? ??????? ?????? ? ???? ?????? ???????? ?????????? ??????? ?????? ? ?? ????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 89:
?????? ? ?? ???? ?????????? ??????????? ????? ????????? ?????????????? ??????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 90:
?????????? ??? ??? ?????? ??????? ??? ????????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 91:
?????? kugar ??????????? ???? ????????? dtd
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: et)
Sentence 92:
???????? ????????? ????????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 93:
???????? ?????? ??????? ????????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 94:
?????? ???????? ??????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 95:
??????????? ?? ???? klines
was correctly identified as Unknown (2nd: de, 3rd: da)
Sentence 96:
????????? ???????? ??????? ?????? ???????????? ????????? ????? ?????????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 97:
???? ?????? ???????????? ??????? ????????????? ???????????????????? ??? ???????? ??? ?? ??? ????????? ?????? ????????????? ppp ??????? ?????????????????? ppp ?????? ?? ?????? ?????????????? ?????? ?????????? ? ???????? ???????????? ??? ?? ????????? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ?????????? ???????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sv, 3rd: fi)
Sentence 98:
???????? ???? ? ??????? ?????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 99:
?????????????? ??????? ??????? ???????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)
Sentence 100:
??????????? ?????? ???????????
was correctly identified as Unknown (2nd: sl, 3rd: sk)

Language: nn

Sentence 1:
for å laga ei lenkje på skrivebordet som peiker til sida du er på kan du dra «adresse»lappen til venstre på adresselinja til skrivebordet og velja «lenk hit»
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 2:
limer inn ein farge som vald farge
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: ga, 3rd: da)
Sentence 3:
ta bilete av heile skrivebordet
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 4:
legg oppføring automatisk til databasen dersom ei ny omsetjing vert signalert av nokon kan vera kbabel
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 5:
tida mellomoppdateringa skal vera eit nummer valfritt følgt av ei eining ms s eller min dersom inga eining er gitt vert sekund brukt
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 6:
isblank a returnerer true hvis a er tom
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: fr, 3rd: sl)
Sentence 7:
koncd master cd mottek informasjon om innhaldsliste
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 8:
storleik på miniatyrbilete
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: lt, 3rd: sv)
Sentence 9:
du er ein av dei beste spelarane skriv namnet ditt så manneætta for alltid vil hugsa ditt kule resultat
was incorrectly identified with uncertainty as it (2nd: da, 3rd: sv)
Sentence 10:
endra peikaren over lenkjer
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 11:
bakgrunnsfarge på objekt i redigeringsmodus
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 12:
mellomrom mellom botntekst og hovudtekst
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: fi, 3rd: et)
Sentence 13:
set opp biletlagringsassistenten
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 14:
nokre teikn vil ikkje koma med
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: et, 3rd: hu)
Sentence 15:
er du sikker på at du vil la meldingane i mappa «» utgå
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 16:
dette valet har ingen effekt før kbabel vert starta om att
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 17:
dette panelet styrer åtferda til funksjonen for automatisk straumsparing det verkar som ein slags ekstrem skjermsparar du kan setja opp ulike tidsgrenser og åtferder avhengig av om maskinen er kopla til nettstraum eller ikkje
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 18:
resampling ved lagrangeinterpolering
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: en)
Sentence 19:
vel korleis korta skal sjå ut
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: et, 3rd: da)
Sentence 20:
start klokke for valt oppgåve
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 21:
teikn botntekst under teksten
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: da, 3rd: et)
Sentence 22:
endra kommando for vising av feltkode
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 23:
eg er eit hjelpesystem som ikkje er laga enno
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 24:
du kan velja ein mal for mønsteret frå komboboksen og endra på det her strengen s i malen vert bytt ut i mønsterfeltet at du får mønsteret du vil søkja etter
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 25:
oppføringsområdet er ikkje tomt vil du fortsetja
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 26:
du kan velja standardgrafikkmodus her der du vil bruka ein vgagrafikkmodus må du kompilera inn støtte for framebuffer i kjernen dersom du vel spør får du opp ein leietekst ved oppstart der du kan velja grafikkmodus dette set eit standardval for alle linuxkjernar som du kan starta opp dersom du treng kjernespesifikke oppsett gå til sida operativsystem og vel detaljar
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: mt)
Sentence 27:
minne deassembler register bibliotekvisarar
was incorrectly identified with uncertainty as it (2nd: en, 3rd: da)
Sentence 28:
skrivebordoppføringsfila har inga typeoppføring
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: sv, 3rd: en)
Sentence 29:
slett mellomlager for pakke
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: sv, 3rd: hu)
Sentence 30:
virtuelle metodar av klassen
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: it, 3rd: es)
Sentence 31:
dcopkall mislukkast
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: et, 3rd: sv)
Sentence 32:
kan ikkje endra løyve til postboks feil
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: lt, 3rd: hu)
Sentence 33:
forfattaren har spurd etter epostkopi av svaret mailcopiesto i meldingshovudet
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: en, 3rd: nl)
Sentence 34:
protokollen er ikkje noko filsystem
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: fi, 3rd: sv)
Sentence 35:
høgre kantlinje
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: nl, 3rd: mt)
Sentence 36:
dersom denne ikkje er valt vert informasjon i «readme»filer berre vist ein gong
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: mt, 3rd: sv)
Sentence 37:
tekst signalet lyser når ei synkronisert miditeksthending vert vist i info vindauget
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 38:
namna på vertane du vil sjekka
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: sl, 3rd: sv)
Sentence 39:
konvertert mappa «kladd» til versjon
was incorrectly identified with uncertainty as mt (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 40:
vil du skriva ut ved hjelp av «draogslepp» dra ei fil og slepp ho på sida «filer» i ein open kprinter dialog etterpå kan du halda fram som vanleg ved å velja ein skrivar eventuelle instillingar og trykkja på «skriv ut»knappen center img src hicolor x devices printerpng tips frå kurt pfeifle
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 41:
finn ikkje foreldreelementet i treet intern feil
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 42:
feil verdi for frittståande deklarasjon
was incorrectly identified with some certainty as sv (2nd: da, 3rd: mt)
Sentence 43:
det finst ulagra data vil du verkeleg avslutta
was incorrectly identified with some certainty as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 44:
endra den valde identifikasjonen
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: mt, 3rd: da)
Sentence 45:
ikkje meir plass på eininga
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: nl, 3rd: et)
Sentence 46:
domformat i tillegg til dowformat
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: en, 3rd: it)
Sentence 47:
programmet «» kunne ikkje startast i det heile
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: mt, 3rd: et)
Sentence 48:
legg til ikkjenedlastbar fil katalog
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sl, 3rd: mt)
Sentence 49:
denne filen brukar ghostscript til å kartleggja namn på skrifttypar inni postscriptfiler til dei fysiske skrifttypane som ligg på disken dei fleste unix linuxprogram produserer postscriptfiler når dei skriv ut og disse vert sende vidare til ghostscript som utfører det eigentlege arbeidet for vanlege brukarar ikkje root heiter denne fila vanlegvis kde share fonts fontmap og for root vert vanlegvis skrifttypekartet som gjeld for heile systemet valt og det brukar vera noko slikt som usr share ghostscript fontmap
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 50:
kdeverktøy for konvertering av pixmap til bitmap
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: nl, 3rd: sv)
Sentence 51:
omsetjarar sjå readmetranslators
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: mt, 3rd: et)
Sentence 52:
avgjer farten på gøymeanimasjonen altså animasjonseffekten som vert vist når du trykkjer på ein av gøymeknappane til panelet
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: sv, 3rd: fi)
Sentence 53:
flytt den valde effekten ned i kjeda
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: sv, 3rd: hu)
Sentence 54:
eining for dupleksutskrift
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: et)
Sentence 55:
slett gammal hjelpetekst og installer til ny hjelpetekststi
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: fi)
Sentence 56:
vel den køyrbare fila som skal avlusast
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: lt)
Sentence 57:
set opp vertsnamn frå denne ipen automatisk
was incorrectly identified with some certainty as sv (2nd: da, 3rd: fr)
Sentence 58:
informasjon om visingsmodus
was incorrectly identified with uncertainty as lt (2nd: en, 3rd: es)
Sentence 59:
set inn «sum»funksjonen
was correctly identified as Unknown (2nd: et, 3rd: fi)
Sentence 60:
suksess socks vart funne og initialisert
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: sv, 3rd: en)
Sentence 61:
artslyddemonen autosuspenderer ikkje no sidan ingen modular er aktive
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 62:
ykoordinat som høyrer til del
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 63:
standardformatering av skrift og avsnitt
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: lt)
Sentence 64:
gammal metode dersom linja er tom eller har færre enn teikn
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 65:
programmet «» klarte ikkje å utferda autorisering for eit område som krev autorisering
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 66:
her vert typeskrifttypane lagra i «enkel» modus
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 67:
orsak kan ikkje hjelpa deg her
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: hu, 3rd: fi)
Sentence 68:
denne knappen lagrar alle endringane dine og avsluttar programmet
was incorrectly identified with some certainty as sv (2nd: da, 3rd: it)
Sentence 69:
oppgi kommandoen du vil føra den valde teksten gjennom
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 70:
gratulerer du vann partiet
was incorrectly identified with uncertainty as fr (2nd: nl, 3rd: it)
Sentence 71:
katakana
was incorrectly identified with uncertainty as fi (2nd: lv, 3rd: mt)
Sentence 72:
bla gjennom skrivebordsliste baklengs
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: sl, 3rd: da)
Sentence 73:
siste statoppføring sletta
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: sv, 3rd: it)
Sentence 74:
dette programmet er under utvikling om du har forslag for forbetringar har funne in feil vil hjelpa til med noko berre vil fortelja meg kor flott og nyttig khexedit er så send meg gjerne ein epost
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 75:
dcoptilbakekallsid til applethaldaren
was incorrectly identified with uncertainty as en (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 76:
hexbin funksjonen gir verdien formatert som eit binærtal
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: en, 3rd: de)
Sentence 77:
du kan ikkje leggja til to profilar med det same namnet
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: mt)
Sentence 78:
detuning nivået vert sett til minstenivået
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: nl)
Sentence 79:
denne funksjonen slår av eller på visinga av topptekstar i kword toppteksten er ei spesiell ramme øvst på kvar side der du kan leggja inn sidetal eller annan informasjon
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: et)
Sentence 80:
du må velja minst eitt spor
was incorrectly identified with some certainty as sl (2nd: pt, 3rd: sv)
Sentence 81:
aktiver dette dersom du ynskjer å laga ein øktdelt cd du kan føra inn ei økt under fana «øktdelt cd»
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 82:
klarte ikkje laga katalogen
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: hu, 3rd: mt)
Sentence 83:
underkatalogar for enkel modus
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 84:
prosess avslutta med feil
was incorrectly identified with some certainty as sv (2nd: fi, 3rd: et)
Sentence 85:
her kan du velja kva for skrift som skal brukast
was incorrectly identified with some certainty as sv (2nd: da, 3rd: sl)
Sentence 86:
orsak tenaren støttar verken imap eller imaprev tenaren identifiserte seg sjølv med
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 87:
skrivebordoppføringa av type er ukjend
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 88:
legg celleinnhaldet til høgre i lista
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: nl, 3rd: de)
Sentence 89:
lagra lydstyrkane som standard
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: lt)
Sentence 90:
virtuell biletestorleik til prosess i kilobyte
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: it, 3rd: fr)
Sentence 91:
søk igjen
was incorrectly identified with large certainty as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 92:
anten inneheld kjernekoden ugyldige oppsettreglar eller så har du nett funne ein feil i kde kernel configurator
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: de)
Sentence 93:
på namn skil mellom små og store bokstavar
was incorrectly identified with uncertainty as sl (2nd: sv, 3rd: fi)
Sentence 94:
letter × ppt
was incorrectly identified with uncertainty as sv (2nd: da, 3rd: it)
Sentence 95:
oppe til venstre vertikalt
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 96:
skrur på køyring av skript tilleggsmodular «plugins» som kan liggja i htmlsider til dømes macromedia flash legg merke til at tilleggsmodulstøtta ikkje er ferdig enno dessutan vil det som med alle nettlesarar vera eit visst tryggleiksproblem å bruka slikt aktivt innhald
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 97:
oppgi namnet på nettstaden eller domenet praksisen skal brukast for til dømes wwwkdeorg eller kdeorg
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: mt, 3rd: de)
Sentence 98:
det er tre innstillingar av for ingen ekstra detuned notar inga endring for detuned notar når ein lapp spesifiserer koreffekt eller avmerka på for ekstra koreffekt på alle instrumenta
was incorrectly identified with uncertainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)
Sentence 99:
bruk på dette arbeidsarket
was incorrectly identified with uncertainty as nl (2nd: sv, 3rd: da)
Sentence 100:
les kvar sektor berre når det trengst
was incorrectly identified with some certainty as da (2nd: sv, 3rd: nl)